170309-008-392 Piktogram_stadensfärger_park_o_aturs_färgar_Page_2